Độc & Lạ

Nhà tiên tri số một của Việt Nam là ai?

\”Sấm Trạng Trình\”, ông được người dân suy tôn là \”nhà tiên tri\” số một của Việt Nam. Bài viết được đăng tải lại từ báo Phụ Nữ Today. Sinh ở ...

HÀ TĨNH: Dắt bò ra đường phải nộp ...
Metro dính nghi án chuyển giá, Bộ Công ...

Xem tiếp...

Những trường hợp động vật đẻ ra “người” ...

Nhiều trường hợp động vật đẻ ra “người” được ...

Xót xa, những thiếu nữ Việt mang khuôn ...

Nhiều thiếu nữ Việt bỗng dưng trở nên già ...